Undervisning i varmtvandsbassin

I Magion Grindsted undervises der i varmtvandsbassinet, der er 36 grader varmt og har en dybde på 125 til155 cm.

Der er tale om undervisning målrettet deltagere med gigt- led- og muskelsmerter samt andre problemer i bevægeapparatet.


Der undervises på hold med max. 10 deltagere.
Enkelte hold oprettes som "handicap" hold med max 7 deltagere, hvilket giver mulighed for, at underviseren kan tage specielle hensyn til deltagerne.
Deltagerne skal være selvhjulpne for at kunne deltage.

Undervisere er fysioterapeut Tanja Højrup Sørensen og ergoterapeut Lone Bogø Pilely.

Der undervises hver onsdag fra 13.30 til 16.00 og torsdag fra kl. 14.00 til 16.00  i perioden 29. august til 25. april.

Kurserne er åbne for alle.

Klik på "Se alle hold" for at se oplysninger om de enkelte hold.


Tilmelding til:
Inger og Egon Sørensen
Tlf.:75 29 92 67
Mail: post@gok-grindsted.dk